Litosférické desky

, geologie pevné desky skládající litosféru, které se mohou horizontálně pohybovat po svém podloží, po astenosféře. K nejznámějším patří deska pacifická, severoamerická, Nazca, jihoamerická, africká, euroasijská, australská a antarktická.

Související hesla