Liturgie hodin

, v katolické církvi část liturgie; bohoslužby prolínající den a obsahující čtení z bible nebo svědectví tradice, zpěv a modlitby (žalmy, hymny, chvalozpěvy, přímluvy, Otče náš). Skládá se z ranních a večerních chval, hodinky během dne (může být třikrát: dopolední, polední, odpolední), hodinky četby a z modlitby před spaním (kompletáře).

Související hesla