Logika formální

, logika zabývající se zjišťováním, které z myšlenkových operací jsou platné nezávisle na svém obsahu, pouze na základě formy (na rozdíl od logiky neformální). Často je chápána jako synonymum logiky jako takové. Základní součástí logiky formální je logika výroková. Viz též logika klasická.

Související hesla