Lókájáta

, staroindické materialistické, senzualistické a ateistické učení, založené podle tradice Čarvákou. Podle lókajáty se svět i člověk skládají ze čtyř elementů (země, vody, ohně a vzduchu), i vědomí je jejich produktem, nesmrtelná duše ani bozi neexistují. Učení zůstalo zachováno pouze ve spisech odpůrců.

Související hesla