Lokalizační faktory

, skutečnosti přírodní, ekonomické či politické povahy ovlivňující prostorovou lokalizaci ekonomických subjektů, dopravy a obslužných zařízení, atd. Mezi lokalizační faktory patří zdroje surovin, vzdálenost od hlavních středisek, dopravní náklady, kvalita pracovních sil, úroveň infrastruktury, cenové relace, politická stabilita.

Související hesla