Lotofág

, zaháleč, lenivý člověk (podle národa Lotofágů ze starořeckého bájesloví).

Ottův slovník naučný: Lotofág

Lótofagové, dle Homérovy Odysseie báječný národ mírumilovný, jenž živil s plodem lótosu působícím zapomnění. Když Odysseus zahnán byv severním větrem chtěl plouti mimo Kythéru na jih, dostal se do země Lótofagovégů, kdež poslové od něho vyslaní byli by málem na návrat zapomněli, kdyby je Odysseus nebyl násilím dal odvléci, aby co nejrychleji ujel. Země Lótofagovégů již od starých kladena buď do Středozemního moře kol obou Syrt v Libyi, anebo dokonce za sloupy Hérakleovy na záp. pobřeží Afriky. klk.