Lucchese Giovanni

, italský stavitel a architekt. Asi od roku 1539 nebo 1540 byl činný na Pražském hradě, v roce 1568 byl jmenován dvorním architektem-stavitelem arcivévody Ferdinanda Tyrolského v Insbrucku. V Praze dostavěl letohrádek Hvězdu dle plánu Ferdinanda a míčovnu dle návrhu B. Wolmuta; byl spolupracovníkem G. M. Aostalliho. Řada prací v Tyrolích (přestavba zámku Ambras včetně španělského sálu, zámek v Insbrucku).