Lucemburkové

, říšský rod vládnoucí v hrabství (později vévodství) Lucemburském. Evropský význam získal rod za Jindřicha VII. Lucemburského, který byl od roku 1307 římskoněmeckým králem a od roku 1312 císařem (po něm i další Lucemburkové). V letech 1310 – 1437 byli panovnickou dynastií v českém království (Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský, jímž rod po mužské linii vymřel).

Související hesla