Ludmila

, česká kněžna z kmene Pšovanů; manželka Bořivoje I., spolu s ním byla pokřtěna na Velké Moravě Metodějem (asi 882 – 884). Šiřitelka křesťanství. Je matkou Spytihněva I. a Vratislava I . V roce 921 po smrti Vratislava I. převzala výchovu svých vnuků, Václava a Boleslava I. Z obavy o vliv na Václava byla zavražděna na příkaz své snachy Drahomíry. Život Ludmily byl předmětem četných středověkých legend. Jako světice je ctěna od 12. století.

Související hesla