Ludwigshafen am Rhein

, město v západním Německu na Rýnu; 166 000 obyvatel (1998). Průmysl chemický, strojírenský, potravinářský. Železniční křižovatka; významný říční přístav. Muzea.

Ottův slovník naučný: Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen, okresní město v rýnské Falci, na lev. bř. Rýna nad ústím Neckaru naproti Mannheimu, 90 m n. m. Jest uzlem železničních tratí Neunkirchen – Worms – Ludwigshafen – Grosskarlbach a Ludwigshafen – Schauernheim s připojením k badenské státní dráze v Mannheimě, s nímž spojeno je pevným mostem železničním a paroplavbou, koňskou drahou a telefonem. R. 1895 bylo 39.799 obyv. (18.922 kat., 401 žid., ostatek evang.). Jsou tu 2 evang. chrámy, 1 katol., synagoga, gymnasium a reálka, soud, hl. celní úřad a veř. jatky. Za svůj veliký vzrůst od r. 1840 děkuje město hlavně čilému obchodu a průmyslu. Jsouť tu znamenité chemické továrny, mezi nimi zvl. na anilin a sodu (2500 dělníků), továrny na umělou vlnu, na waggony, stroje. strojené hnojivo, klíh, pletárna zboží trikotového, podnikatelství staveb místních, pivovar, uměl. mlýn, parní pila a j. Živost obchodu charakterisuje hojnost peněžních ústavů, z nichž zejména vynikají vedle obch. a průmysl. komory: Falcká banka, filiálka Říšské banky, filiálka Královské banky norimberské a Bavorské banky cedulové. Předmětem obchodu jest železo, dříví a kamenné uhlí. Ludwigshafen stal se r. 1853 samostatnou obcí a r. 1859 povýšen za město. Vbc.

Související hesla