Lúkianos

, řecký spisovatel syrského původu; sofistický řečník a filozofující satirik tíhnoucí k učení kyniků. Pod jeho jménem se zachovalo na 80 spisů, autorství některých z nich je nejisté. Pro většinu z nich je příznačný výsměšný, ironizující tón (Hovory záhrobní, Ikaromenippos, Charón, Hovory bohů, Milovník lží aj.), některé parodují dobovou literární produkci (Pravdivé příběhy).

Související hesla