Lumírovci

, v české literatuře 70. a 80. let 19. stol. spisovatelé seskupení kolem časopisu Lumír; k nejvýznamnější představitelům patřili v poezii J. Vrchlický a v próze J. Zeyer. Literaturu chápali jako svébytnou oblast kultury, oproštěnou od všech mimoliterárních funkcí (politické, národně vzdělávací, didaktické). Důraz kladli na subjektivnost, smyslovost uměleckého vyjadřování, vycházející z bohaté básnické obrazotvornosti. Do české poezie uváděli nové (nebo dříve málo používané) básnické útvary (balatu, villonskou baladu, gazel, rondó aj.). Významná byla činnost překladatelská (z literatury angloamerické – G. Byron, H. W. Longfelow, W. Shakespeare, románské – V. Hugo, E. Rostand, Dante, T. Tasso, a poprvé uvedli do české literatury francouzské symbolisty a prokleté básníky – Ch.-P. Baudelaire, P. Verlaine, J.-A. Rimbaud, S. Mallarmé).

Související hesla