Lund

, město v jižním Švédsku; 97 600 obyvatel (1998). Průmysl strojírenský, kožedělný, polygrafický, oděvní. Univerzita (1666). Historické památky (románský dóm z 12. stol.). – Lund byl založen v roce 1019, byl častým sídlem dánských králů. V roce 1048 biskupství, v letech 1104 – 1516 arcibiskupství pro severní Evropu. Od roku 1658 je součástí Švédska.

Ottův slovník naučný: Lund

Lund, město ve švédském länu Malmöhus, 20 km jjzáp. od Malmö, na pobřežní ř. Höje, 38 m n. m., na 55° 42´ 16˝ s. š. a 12° 52´ v. d., na železniční trati Falköping – Malmö a Lund – Trelleborg a Lund – Kjeflinge, má 15.023 ob. Lund leží v rozkošné poloze, má nádhernou kathedrálu byzantského slohu z XI. stol. se znamenitou skulpturní výzdobou, universitu (Carolina Gothorum) založ. r. 1668 králem Karlem VI. (700 studujících), s vel. knihovnou universitní (120.000 sv., 200 rukopisů), museum zoologické, botanické, historické, archaeologické, menší museum umělecké. Průmysl prádelnický, tabáčnický, cukrovarnický, výroba nábytku. Obchod podporují: 2 banky, 3 spořitelny, hypoteční banka a j. Z dobročinných ústavů vedle nemocnic zvl. důležitý ústav hluchoněmých. Střed města tvoří nádherný park Lundagaard s bronzovou sochou univ. professora a básníka Tegnéra (z r. 1858). Střední roční teplota v městě 7,18° C, dešťoměrná měření: 580 mm. – Lund náleží historicky k nejpamátnějším a nejstarším místům švédským vůbec. Jsouc poblíže moře, mělo velký význam obchodní, strategický i politický, jenž se ještě zvýšil, když obdrželo r. 1048 biskupství, jež proměněno r. 1104 v arcibiskupství (do r. 1553). V té době stal se Lund též duchovním střediskem celého skandinavského poloostrova jakož i dánského živlu, pročež zváno chlubně metropolí Dánska (metropolis Daniae). Až do r. 1658 přináleželo Dánsku; v kathedrále lundské byla většina králů dánských korunována. Později mnoho utrpělo velkým drancováním na konci XVII. a v XVIII. století, takže rychle upadalo. Poněkud se zvedlo za krále švédského Karla XII. za války nordické (severní), kdy tento vrátiv se ze zajetí tureckého rozbil v Lundé hlav. svůj stan a shromáždil zde všechny svoje přívržence. Město se poněkud zvedlo, když r. 1668 zal. v Lundě Karel universitu.

Související hesla