Lydgate John

, anglický benediktinský mnich a básník; žák Chaucerův, z jehož Canterburských povídek částečně vychází The Story of Thebes (Vyprávění o Thébách). The Book of Troy (Trojská kniha) zpracovává hrdinským dvojverším vedle Chaucera též latinskou prózu Quida de Columna. Báseň The Falls of Princes (Pády knížat) vychází z Boccacciova didaktického historického spisu De casibus virorum illustriorum (O pádech slavných mužů).

Související hesla