Lyly John

, anglický spisovatel. Je autorem románů Euphues a Euphues and his England (Euphues a jeho Anglie), založených na úvahách o soudobých mravech a módě a psaných zdobným, „euphuistickým“ stylem. Ten byl uplatněn i v raných hrách (Alexandr a Kampaspé, Endimion), pozdější Mother Bombie (Matka Bombie) vyniká renesanční robustností.

Ottův slovník naučný: Lyly John

Lyly John viz Lilly.

Lilly (také Lily a Lyly) John, dram. spisovatel angl. (*ok. 1554 v Kentu-†1606 v Londýně). Studoval v Oxfordě a žil pak v Londýně jakožto podředitel společnosti mladých-herců dvorních, chorových chlapců kathedrály sv. Pavla, kteří prováděli před královnou jeho kusy sepsané na rozkaz dvora. Kusy ty byly obsahu většinou mythologického, dle Luciana, Ovidia a Plinia, jako: Alexander, Campaspe and. Diogenes (1584); Sappho and Phao (1584, 1591); Endymion, the man in the moone (1591); Galathea (1592); Midas (1592); Mother Bombie (1594, 1598) a Love's metamorphosis (1601). Lyly jest z nejdůležitějších předchůdců Shakespearových a dlužno jej pokládati zejména za zakladatele prosaické dikce v dramatě anglickém. Hlavní jeho dílo jest však román Euphues, the anatomy of wit (1578) s pokračováním Euphues and his England (1581), kterým vzbudil mnoho obdivu i vášnivé kritiky.-Lyly zde uvádí na přetřes veliké problémy náboženské, problémy výchovy i životosprávy, ale zavádí v něm také zvláštní umělkovaný a pedantický sloh, tak řečený euphuismus, jenž sice vznešenému světu tehda tuze se zamlouval a při dvoře Alžbětině velice byl napodobován, jemuž však mnozí dramatičtí básníci, jako sám Shakespeare (Holofernes v »Love's labour's lost«) a Ben Jonson (v »Every man out of his humour«), se posmívali. Anonymně vydal Lyly The Maydes metamorphosis (1600). Také v polemice vynikal, a to spiskem The pape with hatchet, v hádce náboženské. Šest komedií Lylyových vydal již Blount r. 1632, novější vydání jeho »Dramatic works« s poznámkami a životopisem opatřil Fairholt (Lond., 1858; 2 sv.), nové vydání románu Euphues, který v XVI. a XVII. stol. často byl vydáván a i do hollandštiny přeložen, Arber (Londýn, 1868) a Landmann (Heilbr., 1887). Srv. Bodenstedt, Shakespeare's Zeitgenossen (Berl., 1861; 3 sv.); Steinhäuser, John Lyly als Dramatiker (Rostock, 1884); Child, John Lyly and euphuism (Lipsko, 1894). Gh.

Související hesla