Mably Gabriel Bonnot de

, francouzský historik, utopický socialista, bratr Etiene de Condillaca. Stoupenec osvícenských idejí a teorie přirozeného práva. Byl taky odpůrcem soukromého vlastnictví, které považoval za kořen zla ve společnosti, a prosazoval radikální reformy, které by zaručily rovnost majetku a postavení. V díle De la législation porovnal společenského systémy Švédska a Anglie, které považoval za nejvyspělejší. Dle jeho názoru Anglie je příliš zaměřena na ctižádost a ziskuchtivost.

Ottův slovník naučný: Mably Gabriel Bonnot de

de Mably Gabriel Bonnot, politik a národní hospodář franc. (*1709 v Grenoblu – †1785 v Paříži). Studoval u jesuitů v Lyoně, byl kanovníkem v Isle Barbe. Od r. 1746 v Paříži věnoval se zcela studiu histor. a politice. Jeho ujec kardinál de Tencin přijal ho za svého tajemníka. S vyslancem pruským sjednal r. 1743 smlouvu proti Rakousku a přiměl Ludvíka XV., že se postavil v čelo armády nízozemské. V prvním spise svém: La parallèle des Romains et des Francais par rapport au gouvernement (1740, 2 sv.), straní současné vládě a domáhá se pro vladaře autority na zákonech nezávislé. Spis přepracován r. 1751 v Observations sur tes Romains. Ale brzo mínění jeho se mění, a M. jest nadšen pro soustavu republikánskou. Sepsal dále: Droit public de l'Europe (1748, 2 sv.); Observations sur les Grecs (1749, později upravené v Observations sur l'histoire de la Grèce; uvažuje tu o příčinách rozkvětu a úpadku kmenův hellénských); Principes des négociations (1757); Entretiens de Phocion sur les rapports de la morale avec la politique (1763, jeho nejlepší dílo); Du gouvernement et des lois de la Pologne (1781, spis pořízený na žádost Poláků jako návrh konstituce; k tomu cíli prodlel rok v Polsku); De la manière d'écrire l’histoire (1782; proti zásadám současných historiků) a mn. j. M. byl v politice utopista zpátečnický, nadšený pro zřízení a mravy spartské. Překonávaje Rousseaua, kterého v zásadách svých předešel, rozvíjí smělé theorie o společném vlastnictví (kommunismus). Slyne rozsáhlou učeností, slohem jasným a plným síly, než i mnohdy rozbředlým. Oeuvres complètes v 15 sv. vydal abbé Arnoux v l. 1794 – 95. Kbn.

Související hesla