Machiavelli Niccolò

, italský renesanční politik, prozaik, básník, dramatik, historik a vojenský teoretik. Sekretář florentské republiky; po návratu rodu Medici k moci žil v ústraní. Zakladatel moderní historiografie; v hlavním historickém díle Florentské letopisy zobecnil historická fakta a vyvodil z nich poučení pro současnost. Vytvořil teorii silného státu nezávislého na církvi. Vycházel ze vzoru římské republiky (Vlády a státy) a ze zkušeností florentské republiky a rozdrobené Itálie přelomu 15. a 16. stol. Předpokládal, že společnost nepodléhá boží vůli, nýbrž přirozeným zákonům a touze lidí po blahobytu; lid však neumí své zájmy uplatňovat, proto je nutný silný stát s obratným panovníkem v čele (Vladař). Jako politik objevil autonomnost politické morálky, nezávislé na etice a náboženství; úspěch státu je prvořadý, k dosažení politických cílů lze užít jakékoli prostředky. Autor hry Mandragora, novely Belfagor, řady sonetů, epigramů apod. Viz též machiavellismus.

Související hesla