Mackie John Leslie

, hlavní představitel australské analytické filosofie, etik. Mezi jeho hlavní přínosy patří analýza kauzality (The Cement of the Universe) a skepticismus v jeho metaetice. Obhajoval tzv. error theory, podle níž jsou veškeré morální soudy a kvality nepravdivé a morální pojmy, na kterých se zakládají nemají objektivní platnost. Tím jak člověk koná morální rozhodnutí, připisuje jim morální kvality, které neexistují. Proto musí být tyto soudy nepravdivé. Přesto, podle Mackieho, je možné vyvinout morální teorii. Z dalšího díla: Ethics: Inventing Right and Wrong.