Mádhjamika

, madhjamaka – filozofická škola mahájánového buddhismu (viz též mahájána), která vznikla v Indii ve 2. stol. na základě učení filozofa Nágárdžuny. Mádhjamika vychází ze základního buddhistického postulátu o podmíněnosti všech věcí a vyvozuje, že nic z toho, co je závislé na jiné věci (existuje v kontextu), nemá existenci v absolutním smyslu slova – to se vztahuje i na lidské nitro, Buddhu a jeho učení i na samotnou nirvánu, jež je v této rovině totožná s věčným koloběhem, sansárou. Absence nepodmíněné existence je univerzální a označuje se termínem „prázdnota“ (šúnjatá). Základní díla mádhjamiky byla mezi 5. a 7. stol. přeložena do čínštiny a později do tibetštiny a výrazně ovlivnila další vývoj buddhismu v Tibetu a částečně i na Dálném východě.

Související hesla