Maffie

, ústřední orgán českého domácího odboje za 1. světové války, řídící zpravodajskou a konspirační činnost a udržující spojení se zahraniční akcí. Maffie vznikla v prosinci roku 1914 po odjezdu T. G. Masaryka do ciziny, v březnu 1915 se ustavilo její předsednictvo: E. Beneš, K. Kramář, A. Rašín, J. Scheiner a P. Šámal. Od začátku podporovala zahraniční akci T. G. Masaryka a stála na důsledně protirakouských a prodohodových pozicích. V jejím čele nejprve E. Beneš, od září 1915 P. Šámal. Přežila několik vln zatýkání a v roce 1918 prolnula s celou českou politikou a Národním výborem československým.

Související hesla