Magadhsko

, historické území v Biháru v severní Indii, asi od 6. stol. př. n. l. jeden z prvních indických států (viz též mahádžanapady). Jeho vládci Bimbisára (545 – 493 př. n. l.) a Adžátašatru si podrobili celou oblast kolem dolního toku Gangy s hlavním městem Rádžagrhou a později Pátaliputrou. Magadhsko zůstalo i jádrem říší dynastie Nandů, Maurjů, Guptovců a Pálů.

Související hesla