Magnetické pole

, složka elektromagnetického pole projevující se silovými účinky na magnetické momenty, na pohybující se elektrické náboje nebo na vodiče s elektrickým proudem. Silové účinky magnetického pole se vyjadřují intenzitou magnetického pole. Jednotkou v soustavě SI je 1 A•m–1. Magnetické pole vzniká v okolí vodiče s elektrickým proudem; velikost jeho intenzity určuje Biotův-Savartův zákon, směr Ampèrovo pravidlo.

Související hesla