Mahádžanapady

, podle staroindických, hlavně buddhistických pramenů názvy zpravidla 16 nejranějších státních útvarů (resp. kmenových pospolitostí) v severní Indii a Afghánistánu s monarchickým, oligarchickým nebo republikánským způsobem vlády, často i historicky doložených. Nejvýznamnější Magadhsko, Kóšalsko, Vatsa (hlavní město Kaušámbí) a Avantí (hlavní město Udždžainí), dále Anga, Asmaka, Čédi, Gandhára, Káší, Kambódža, Kuru, Malla, Matsja, Paňčala, Šúraséna a Vrdždži.

Související hesla