Majestát


1. středověké označení panovníků, od 16. stol. pouze císařů a králů;
2. listina s majestátní pečetí;
3. vznešenost, důstojnost, velebnost.

Ottův slovník naučný: Majestát

Majestát, majestátní list, byl název listin, kterými čeští králové udíleli zemím i stavům českým rozličná práva a svobody. Podobné listy vydávali svým poddaným i císařové římskoněmečtí a jiní panovníci.

Související hesla