Majetkový účet

, účet pro sledování aktiv (např. fixních aktiv, zásob, peněžních prostředků).