Majordom

, maiordomus – zvláštní úřad ve franské říši za Merovejců. Původně vrchní správce určitého území (zajišťoval zejm. zásobování královského dvora), od konce 6. stol. představitel šlechty ve vztahu k panovníkovi. Spravoval finance, což mu umožnilo stát se nezávislým a postupně převzít řízení státu (sám panovníky dosazoval). Dědičně byl úřad obsazen Karlovci, kteří Merovejce v roce 751 svrhli. Úřad zanikl s nástupem Karlovců na trůn.

Ottův slovník naučný: Majordom

Majordomus (lat. major domus, překládá se do franc. maire du palais) byl ve francké říši první dvorský a státní úředník.

Související hesla