Májovci

, generace spisovatelů, kteří vstoupili do literatury koncem 50. let 19. stol. Sdružili se kolem almanachu Máj (1858, další svazek 1859, 1860, 1862; redaktor J. Barák), v němž se programově hlásili k dílu a odkazu K. H. Máchy; v něm spatřovali to, co sami prožívali: rozpor mezi ideály, a nemožností je uskutečnit. Májovci se hlásili k revolučním idejím roku 1848, účastnili se zápasu o národní seberealizaci a základní lidská práva. Život zachycovali v jeho úplnosti, nevyhýbali se negativním jevům ve společnosti, odvraceli se od alegorizujícího historismu. Zdůrazňovali širší rozhled po evropské kultuře, nespokojovali se jen s domácími tradicemi; snažili se o začlenění české literatury do kontextu evropské literatury. Sympatizovali se spisovateli, kteří byli nositeli demokratických myšlenek (H. Heine, V. Hugo, G. G. Byron, A. Mickiewicz, A. S. Puškin, M. J. Lermontov, S. Petőfi aj.). Vůdčími osobnostmi májovců byli J. Neruda a V. Hálek. K májovcům se dále hlásili mj. A. Heyduk, V. Šolc, R. Mayer a K. Světlá.

Související hesla