Makedonci

, národ žijící v Makedonské republice (asi 1,3 mil. osob), v Řecku, Bulharsku (v obou zemích se existence Makedonců jako samostatného etnika neuznává) a v Albánii. Jazyk patří k jihoslovanské skupině slovanské větve indoevropské rodiny (viz též klasifikační přehled jazyků). Většina věřících jsou křesťané (převážně pravoslavní). Potomci slovanských kmenů, které osídlily starověkou Makedonii a smísily se s původním místním obyvatelstvem (Thrákové, Řekové).

Související hesla