Makedonština

, jihoslovanský jazyk, někdy pokládaný za dialekt bulharštiny. Písemnictví navazuje na makedonské centrum staroslověnské kultury; jazyk se od staroslověnštiny vzdálil změnami ve 12. a 14. stol. (ztráta nosovek, náběhy k analytickým tvarům). Po staletí turecké nadvlády užívána jen jako bohoslužebný jazyk (varianta církevní slovanštiny); do pol. 20. stol. zasahovala až k Soluni. V roce 1944 byla konstituována jako spisovný jazyk na základě dialektů ve střední Makedonii. Píše se variantou cyrilice. Mluví jí asi 1,5 miliónů osob; úřední jazyk Makedonie.

Související hesla