Makroevoluce

, vznik nových systematických taxonů, zejm. druhů. Klasický evolucionismus (viz též darwinismus) předpokládá přerůstání drobných změn uvnitř druhu, takže během mnoha generací postupně vznikne nový druh; teorie přerušovaných rovnováh počítá s náhlými zásadními genetickými změnami, bez mnohagenerační přípravy. Viz též evoluce.