Malba

, stavebnictví konečná úprava povrchu omítek stavebních konstrukcí z důvodů hygienických, estetických a provozních; výtvarné umění viz malířství.

Související hesla