Mali

, středověká říše na horním Nigeru. Její vznik spojuje tradice se Sunďatou (13. stol.), od něhož pokračuje dynastie vládců (zvaných mansa) z rodu Keita, kteří byli ve 14. stol. hegemony celého západního Súdánu. Prosperitu, kterou přinesl podíl na transsaharském obchodu, doprovázel rozvoj řemesel a osvěty. Od 15. stol. říše slábla a hegemonii převzal Songhaj.

Související hesla