Malraux André

, francouzský romanopisec, teoretik umění; politik, 1958 – 69 ministr kultury. Autor exotických románů, ve kterých zachytil vlastní životní zkušenosti (účast v národně osvobozeneckém boji v Indočíně a Číně, v občanské válce ve Španělsku – román Naděje – a ve francouzském odboji za 2. světové války). Romány jsou založeny na skeptické vizi světa a tragickém údělu člověka. Hlavním tématem je hledání smyslu lidského života, který byl zbaven všech jistot ve společnosti tradičně uznávaných (víry v Boha, lidské hodnoty). Proti bezbrannému oddání se bolesti a smrti staví lidskou vůli a čin, které osvobozují člověka v individuálním dobrodružství (Dobyvatelé, Cesta královská). Pod vlivem 2. světové války hledal únik z absurdity a prázdnoty světa v revoluci a bratrství lidí (Lidský úděl, Léta ponížení). V pozdním období své tvorby se zabýval uměním, které jako jediné dokáže překonat hranice smrti, osudu, historie.