Mamlúk

, v arabské říši otrok bílé pleti. Od abbásovských dob (po 820) užíváni v elitních jednotkách armády. Původně zajatci, poté kupováni od tureckých kmenů v jižním Povolží, severním Kavkazu a Střední Asii. Po smrti posledního egyptského Ajjúbovce v roce 1250 byl z důstojníků mamlúcké gardy vybrán první egyptský mamlúcký sultán; jím začala vláda tureckých mamlúků, pocházejících převážně z potomků sultána Kalavuna (1280 – 90). 1382 – 1517 vláda čerkeských sultánů. Mamlúcký režim v Egyptě byl vládou vojenské oligarchie, jejíž členové vybírali své sultány. Po ovládnutí Egypta osmanským sultánem Selimem I. tvořili mamlúci zvláštní vojenský útvar, z něhož byli vybírání provinční hodnostáři v hodnosti beje. Během 17. a 18. stol. jejich vliv vzrůstal, až jejich existenci ukončil v roce 1811 Mehmed Alí.

Ottův slovník naučný: Mamlúk

Mamlúk viz Mameluci.

Mameluci (z arab. mamlúk, otrok), původně 12.000 otrokův mingrelských, čerkeských a tureckých, které egyptský sultán Nedžmud-dín byl od Džengizchána koupil a utvořiv si z nich tělesní stráž mezi ně většinu půdy rozdělil. Mamlúk záhy nabyli v Egyptě takové moci, že si až zvláštní dynastii založili.

Související hesla