Mamut

, Mammuthus primigenius – druh vyhynulých pravých slonů, adaptovaných na život v chladné až arktické stepi (zejm. vývojem srsti a tukového hrbu nad lopatkami). Častá kořist lovců mamutů; zobrazován na stěnách jeskyní, vyráběny sošky (pravděpodobně pro rituální účely).

Ottův slovník naučný: Mamut

Mamut (Elephas primigenius Blumb.) jest fossilní slon (z čeledi Elephantidae, řádu Proboscidia) z diluvia sev. polokoule, jenž žil za starší doby kamenné spolu s člověkem. Náleží k nejobecnějším fossilním druhům své čeledi. Mohutné kly jeho měly délku 3 – 5 m a byly mocně ven i vzhůru zakřiveny; stoličky jsou podobné, jako u slona indického, ale bývají poněkud širší, jsou z hustých a úzkých desk příčných složeny a sklovina jest na přední i zadní ploše málo řásnatá. Lebku měl mamut podobnou jako slon indický. Zuby i kosti bývají někdy ve značném množství rozptýleny v diluviálním štěrku, písku, ve hlinách i v jeskyních téměř po vší Evropě (kromě Skandinavie a Čuchonska), pak v Sibiři, kdež lidé zejména klů vyhledávají, aby prodávali tuto fossilní slonovinu. Ve zmrzlé půdě sev. Sibiře a v ledu nalezeny zachovalé mrtvoly (po prvé r. 1799 při ústí Leny). Trup byl pokryt hustou srstí, v níž byly ještě na 3 dm dlouhé chlupy delší. Na šíji měl mamut dlouhou hřívu a také na hlavě byla srsť mnohem delší, než na trupu. Že mamut žil zároveň s člověkem, o tom svědčí známá rytina na slonovině z jeskyně od Périgordu ve Francii, na níž hrubými, ale celkem podařenými rysy jest mamut nakreslen, a pak zbytky jeho na t. zv. tábořištích lovců mamutích na př. v Předmostí (u Přerova) na Moravě. Také v našem diluviu nejsou zejména stoličky nikterak vzácny; bývají zhusta nalezeny na př. i v okolí pražském (Kotlářka, Šárka, Panenská a j.). Obecné podivení budilo odkrytí celé téměř kostry mamutí počátkem dubna r. 1899 v cihelně Morávkově ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové (J. N. Woldřich, Ložiště mamutích kostí ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové, v »Rozpravách« Čes. Akad., II. tř., 1899). Br.

Související hesla