Man

, v obecném významu leník, vazal. V českém prostředí 14. – 15. stol. držitel propůjčených nemovitostí nebo nemovitostí odevzdaných pod ochranu a přijatých zpět jako léno; jeho povinností bylo vykonávat pro lenního pána určené služby. Manové pocházeli z různých sociálních vrstev (manství rytířská a poddanská).

Související hesla