Mání

, perský myslitel a náboženský reformátor; zakladatel a prorok manicheismu. Vyrůstal v prostředí gnostické židovsko-křesťanské sekty Elkasaitů, kterou se neúspěšně pokusil reformovat; kolem roku 240 byl ze sekty vyloučen. Přesvědčen, že dosáhl zjeveného poznání, šířil své učení na misijních cestách po Íránu, severozápadní Indii, Malé Asii a Mezopotámii a strhl na sebe mesiášské naděje mnoha nespokojených. Jeho působení na dvoře perského krále Šáhpura I. vyvolalo spor s mágy – hlasateli oficiální ideologie perské sasánovské říše; za krále Vahráma I. uvězněn, ve vězení zemřel a jeho sekta nemilosrdně pronásledována. Z díla, psaného v aramejštině a perštině, dochovány pouze zlomky.

Související hesla