Manufaktury

, podniky založené na námezdní pracovní síle, v nichž byla uplatněna dělba práce a ruční řemeslná technika. V Evropě vznikaly od pol. 16. stol., v českých zemích koncem 17. stol.; prosadily se zejm. v textilní výrobě (přadláci a tkalci vyráběli podomácku z dodaných surovin a konečný výrobek vznikal v centrální dílně).

Ottův slovník naučný: Manufaktury

Manufaktura (z lat.) znamená vlastně živnost prováděnou rukama; mn. čísla manufaktury čili zboží rukodělné užívá se hlavně o výrobcích průmyslu textilního.

Související hesla