Marc Franz

, německý malíř; představitel expresionismu. S A. Mackem a V. Kandinským uspořádal první výstavu skupiny Blauer Reiter. Hlavním tématem jeho děl je svět zvířat, která považuje za bytosti spjaté s univerzem těsněji než člověk (Modrý kůň, Osudy zvířat, Krávy – červená, zelená, žlutá). .

Související hesla