Marica

, řecky Evros, turecky Meriç – řeka na Balkánském poloostrově; délka 544 km. Pramení v Bulharsku v Rile, protéká Hornothráckou nížinou a ústí do Egejského moře. Dolní tok tvoří hranici mezi Řeckem a Tureckem. Zavlažování, dolní tok splavný. Na řece leží Plovdiv, Edirne. – Na pravém břehu Maricy byla 26. 9. 1371 svedena bitva, v níž srbská vojska podlehla Turkům, kteří se od té doby na Balkánském poloostrově usadili a pronikali stále hlouběji na jeho území.

Ottův slovník naučný: Marica

Marica (star. Hebrus) jest z největších a nejdůležitějších řek balkánských, protékajíc téměř celou jv. čásť poloostrova. Vody své sbírá ze 3 jezírek v pohoří Rilském nedaleko h. Musaly u vsi Banje. Horní jezero, nejmenší, leží ve výši 2474 m. V tomto horním toku teče Marica částečně pod zemí. Po prudkém horském toku 19 km vtéká do roviny Plovdivské, kdež jest jen 300 m n. m. Dále teče neustále směrem vých., držíc se mezi záp. Rhodopy a Ichtimanskou planinou; asi 24 km za Plovdivem stávají se břehy její opět vysokými. Celý horní tok Marice až k Trnovu (42° s. š.) má směr vých.; nyní se mění v jv. U Čala-Kazaku vstupuje Marica na území turecké. U Drinopole nalézá se hladina její pouze 31 m n. m. Zde přijímá dva velké přítoky, Tundžu a Ardu, a stává se splavnou pro malé parníky; až k tomuto městu teče sice rychle, ale jest mělká, tak že pouze vory po ní spouštějí; žene však četné mlýny. Od Drinopole béře se dále směrem jz. U Enesu vlévá se širokou, bažinatou deltou do m. Aegejského. Délka Marice udává se na 440 – 490 km, úvodí její na více než 53.000 km2. Spád od Drinopole až k moři (při délce dol. toku 123 km) obnáší jen 0,25 m na 1 km; průměrný spád celého toku 1,536 m na 1 km. Podél údolí Marice vede nyní železnice do Cařihradu.

Související hesla