Marie II. Stuartovna

, anglická a skotská královna od roku 1689 (protestantská nejstarší dcera sesazeného anglického krále Jakuba II.). Na trůn byla povolána společně se svým manželem Vilémem III. Oranžským (sňatek uzavřen v roce 1677) za slavné revoluce. V období jejich vlády došlo k upevnění moci parlamentu.

Ottův slovník naučný: Marie II. Stuartovna

Marie II. Stuartovna, královna anglická, dcera Jakuba II. a Anny Hydeové (*1662 – †7. led. 1695). Vychována v církvi anglikánské, byla r. 1677 zasnoubena princi oranžskému Vilému III. Sňatek měl své politické pozadí; mělť Vilém býti získán, aby ustal od svého nepřátelství k Stuartům, ale přes to spojil záhy oba manžely velmi něžný vzájemný cit; zejm. Marie byla ochotna ke každé oběti a nejen přijala Viléma vedle sebe jako krále (byla by se sama koruny i docela odřekla), ale postavila se s manželem také proti otci a sestře Anně (1688). Správa říše ovšem připadla Vilémovi, ale za jeho nepřítomnosti byla Marie regentkou a osvědčila se. Jí na počest zřídil Vilém v Greenwichi invalidovnu pro námořníky. Viz Krämer, Maria II. Stuart (1890) a Nippold, Die Regierung der Königin Mary Stuart (1895).

Související hesla