Marie Antiochejská

, byzantská císařovna; manželka Manuéla I. Komnéna od roku 1161, regentka za svého syna Alexia II. (1169 – 1183) od 1180. Neoblíbená panovnice; odsouzena při povstání k trestu smrti Andronikem I. Komnénem (1118 – 1185), který poté získal trůn.