Marie Terezie

, francouzská královna; dcera španělského krále Filipa IV., od roku 1660 manželka Ludvíka XIV., který využil sňatku k vykonstruování vlastního nároku na jižní Nizozemsko (devoluční válka 1667 – 1668 se Španělskem) a po vymření španělských Habsburků k nároku na celé Španělsko (válka o dědictví španělské).

Ottův slovník naučný: Marie Terezie

Marie: Terezie Rakouská, královna frc. (*1638 v Madridě-†30. čce 1683 ve Versaillech), dcera Filipa IV. a Alžběty Francouzské, byla již od dětství zaslíbena Ludvíku XIV. Provdána byla za něho (sňatek souvisí s t. zv. mírem pyrenejským) 9. čna r. 1660. Manželský život její při pověstném záletnictví Ludvíka XIV. a známé žárlivosti Mariině (jen s paní de Maintenon žila v důvěrné shodě) nebyl šťastný a Marie hledala útěchy v přísné zbožnosti.Srov. Duclos, Mme de la Vallière et Marie Thérèse; J. Lair, Louis XIV et Louise de la Vallière.

Související hesla