Markéta Maultasch

, tyrolská hraběnka od roku 1335; dcera Jindřicha Korutanského. Dědička Tyrol, hospodářsky i politicky významné země, o niž vedli diplomatický boj Habsburkové, Lucemburkové a Wittelsbachové. Od roku 1329 manželka Jana Jindřicha Lucemburského, kterého 1341 nechala z Tyrol vyhnat. V roce 1342 se provdala za Ludvíka V. Braniborského (1316 – 1361).

Ottův slovník naučný: Markéta Maultasch

Markéta zv. Maultasch. vévodkyně korutanská a hraběnka tirolská (*1318-†1369 ve Vídni). Jako jediná dědička svého otce, vévody korutanského a kdysi českého krále Jindřicha, byla r. 1330 provdána za Jindřicha, syna Jana Lucemburského. Co následovalo (do r. 1336). Markéta nebyla spokojena se svým manželem, jenž tělesně dospíval velmi pomalu, při tom však byl povahy drsné a násilné, a protože v Tirolsku vůbec česká vláda byla neoblíbena, byl Jindřich r. 1341 ze země vypuzen a Markéta ve shodě s velmoži provdala se r. 1342 za syna císařova Ludvíka Braniborského. Manželství její s Jindřichem prohlášeno od císaře za neplatné a překážka blízké příbuznosti prostě pominuta. Za vpádu Karla IV. do Tirol osvědčila Markéta statečnou mysl, hájíc sama zámek Tiroly až do příchodu manželova. Papežské klatby (pro svůj sňatek) byla Markéta zbavena prostřednictvím rakouským až r. 1359, a druhé manželství její i od papeže uznáno za legitimní. Markéta měla s Ludvíkem několik dětí, na živu však zůstal jen Menhart, od r. 1352 zasnoubený s Markétou Rakouskou; týž zemřel již r. 1363 a Markéta uznána opět za vládkyni Tirolska. Neosvědčila se však a ocitla se ihned v úplné odvislosti na šlechtě; i podařilo se Rudolfovi Rakouskému ji přiměti, že (26. led. 1363) odstoupila Tiroly vévodům rakouským a zemřela v zátiší ve Vídni. V lidové pověsti korutanské nezanechala »böse Gretl« sympathické vzpomínky. – Viz A. Huber, Geschichte der Vereinigung Tirols mit Oesterreich (1864).

Související hesla