Markión ze Sinópy

, 2. stol., řecký náboženský myslitel; zakladatel křesťanské sekty markiónovců, jejíž učení bylo svéráznou odrůdou gnosticismu. Své učení opírá o některé listy Pavla z Tarzu a části Lukášova evangelia, domníval se že mnohé části evangelia byly zfalšovány v duchu judaismu. Nový zákon staví do ostrého protikladu ke Starému zákonu. Ježíš nepřišel podle Markióna spasit člověka od světa, ale i od Boha, který svět stvořil, ve jménu jiného, neznámého Boha. Ježíš podle něj je synem tohoto nového Boha a ne starozákonního Hospodina, kterého vidí stejně jako tento svět: jako zlého, nespravedlivého a závistivého. Jeho zákon přišel Ježíš zrušit a ne naplnit. Jeho pokračovatelé, sekta markiónovců, se udržela přes veliký odpor oficiální církve až do 6.století. Působení Markióna podnítilo církev k tomu, že sestavilo novozákonní kánon (seznam, řazení a zvážení věrohodnosti jednotlivých spisů).

Související hesla