Markrabě

, markrabí – ve Franské a Římskoněmecké říši titul a hodnost královského zástupce v marce; v pozdější době dědičný titul některých knížat.

Související hesla