Markrabství moravské

, titul Moravy 1182 – 1918. Povýšení Moravy na markrabství bylo pokusem Friedricha I. Barbarossy o narušení integrity českého státu v období jeho úpadku, kdy do dlouhodobých bojů o ústřední vládu v zemi byli vtahováni římští panovníci. Spor mezi Bedřichem, synem krále Vladislava, a moravským údělníkem Konrádem II. Otou řešil Friedrich I. Barbarossa rozdělením státu mezi oba Přemyslovce. Čechy přiřkl Bedřichovi a Moravu, povýšenou na markrabství, Konrádu II. Otovi jako říšské léno; knínskou dohodou 1186 však uznal Konrád II. Ota svrchovanost pražského knížete. Od té doby představovalo označení markrabství již jen titul Moravy, aniž by se jednalo o říšskou marku. Císař Karel IV. v roce 1348 vymezil postavení Moravy v rámci českého státu; zachoval její rozdělení na tři lenní útvary (markrabství, biskupství a opavské vévodství) a ustanovil jejich podřízenost české koruně.

Související hesla