Markvartici

, český šlechtický rod, doložený od 12. stol. Prapředek Markvart byl komorníkem krále Vladislava I. Markvartici zastávali přední dvorské hodnosti, vlastnili rozsáhlé majetky v severních Čechách, založili cisterciácký klášter Mnichovo Hradiště. K rodu Markvarticů patřili páni z Michalovic, z Lemberka, ze Zvířetic, z Vartenberka, z Valdeka a jiní.

Ottův slovník naučný: Markvartici

Markvartici, jméno slavného rodu staročeského, z něhož zbyli jediní hrabata z Valdšteina, též jediného, o jehož prvotním rozrodu se nám dostalo podrobných zpráv (1. u Paprockého o stavu panském str. 251, 2. v rukopise Gersdorfském v Budyšíně, 3. v sepsání V. Březana v třeboňském archivu). Jméno rodu tomu dal Palacký po pradědu jich Markvartovi, jenž žil asi uprostřed XII. stol. Synové jeho byli Heřman (1175 – 97; 1175 maršálek, 1177 komorník, 1195 purkrabí kladský), jenž uvedl cisterské řeholníky do Hradiště, Havel a Zaviše (1174 – 1189, 1184 purkr. boleslavský). Heřman měl tři syny, Beneše (1197 – 1222), Markvarta (1197 – 1228) a Zaviše (1222). Beneš byl purkrabím v Budyšíně (1222) a měl syna Beneše řec. Okrouhlého neb Okrouženého, od něhož pošli páni z Michalovic a z Velešína. Bratr jeho Markvart z Března byl r. 1220 purkrabím na Děčíně a měl rozsáhlé statky v Boleslavsku, jichž nabyl vydržením nějakého královského úřadu. Měl z manželky Hostilky čtyři syny, Havla, Chvala, Jaroslava a Markvarta. Havel (1233 – 53, †1255) držel Jablonný, u něhož založil hrad Lemberk, a držel i Kladskou zemi. Z něho a z manželky nábožné Zdislavy (†1282) pocházeli páni z Lemberka a ze Zvířetic, kteří se později psali Zvířetickými z Vartemberka. Od Chvala, bratra jeho, který založil klášter ve Světlé, odvozují se páni z Polné. Jaroslav (1234 – 69) seděl na Hruštici, pod níž, tuším, město Turnov založil, a byl r. 1239 purkrabím na Kameni u Perna. Měl syny Beneše z Dětenic, Havla z Rohozce, Voka z Rotšteina a Zdeňka z Valdšteina. Od prvního pošli Dětenští z Valdšteina, od posledního nynější hrabata z Valdšteina. Potomci Jarkovi vyhynuli záhy a páni z Rotšteina na poč. XV. st., Markvart z Března (1255 – 1268), čtvrtý syn Markvartův, držel po otci dědičně děčínský úřad, na němž založil hrad Ostrý neb Šarfštein. Syn jeho Beneš (1281 – 1293?) založil hrad Stráž neb Vartemberk a měl čtyři syny, totiž Jana (†1316), předka Děčínských neb Děckých z Vartemberka, Beneše (†1332), předka Veselských, Markvarta, předka Kumburských, a Beneše, předka Kostských z Vartemberka. Prvotní erb, kráčející lvice, darováním císařským proměněn v polovičný štít (asi 1246), který některé větve přijaly. Páni z Velešína podrželi prvotní erb do vymření a Valdšteinové neodřekli se ho nikdy. Sčk.

Související hesla