Marmarské moře

, vnitřní moře Středozemního moře mezi průlivy Dardanely a Bospor, mezi Egejským a Černým mořem; 11 500 km2, hloubka většinou kolem 200 m, maximálně 1 355 m. Teplota vody v zimě 7 – 8 °C, v létě 23 – 28 °C, průměrná slanost 23 ‰. Významná trasa námořní dopravy.

Související hesla