Marston Moore

, lokalita západně od Yorku (Marstonská mokřina) v severní Anglii, kde byla 2. 7. 1644 svedena bitva anglické revoluce, která znamenala první velkou porážku roajalistů, po níž Karel I. ztratil kontrolu nad severní Anglií. Královské vojsko mělo uvolnit z obležení York, ale bylo zaskočeno spojenými armádami parlamentu a Skotů (jako velitel se vyznamenal O. Cromwell).

Související hesla